Skip to main content

Vergoedingen

Ziektekostenverzekering

Ook in 2023 vergoedt de basisverzekering 3 uur dieetadvies. Hierop is het eigen risico van toepassing. Bij een aantal verzekeringen worden extra consulten bij de diëtist vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Je kunt met elke zorgverzekeraar bij mij terecht.

Twijfel je? Het is slim om de polisvoorwaarden nog even goed te lezen. En vraag bij je zorgverzekering na hoeveel er vanuit je aanvullende verzekering wordt vergoed. Bekijk ook de link: Wie vergoedt wat in 2023?

Ketenzorg

Naast de contracten met zorgverzekeraars zijn er ook contracten in het kader van ketenzorg bij diabetes mellitus 2, COPD en CVRM(SP). Patiënten met Diabetes Mellitus, al dan niet met nevendiagnose, van huisartsen aangesloten bij ELZHA, krijgen de kosten voor dieetadvisering voor één tot vier uur vergoed (1 tot 8 afspraken).

Patiënten met COPD of CVRM van huisartsen aangesloten bij ELZHA, die deelnemen aan deze ketens krijgen de kosten voor dieetadvisering voor 3 uur vergoed (4-6 afspraken). Deze dieetadvisering valt niet onder het verplichte eigen risico.

Leefstijl groepsverband: GLI

Per 1 januari 2019 is de Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Wie een BMI heeft van 30 of hoger, of een BMI van 25 of hoger gecombineerd met een risico op diabetes en/of hart- en vaatziekten, kan een verwijzing krijgen van de huisarts om zo’n GLI te gaan doen. De zorgverzekeraar vergoedt het programma dan.

Tarieven

Ben je niet verzekerd of krijg je geen vergoeding meer? Dan kun je bij mijn praktijk terecht tegen de volgende tarieven:

Intakegesprek (60 minuten)   – € 90,00, inclusief voedingsdagboek

Vervolgconsult (30 minuten)  – € 32,50

Weegconsult (15 minuten)     – € 16,25

Toeslag voor huisbezoek        – € 20,00

De kosten voor dieetadvisering bestaan voor het grootste deel uit de consult-tijd. Een klein deel van de tijd is indirecte tijd. Dit is de tijd die ik besteed aan bijvoorbeeld het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de (huis)arts en het registreren van je gegevens.

Afspraak annuleren

Kun je niet op een afspraak verschijnen? Zeg deze dan op tijd af: in elk geval binnen 48 uur. Afspraken die korter dan 48 uur van te voren zijn afgezegd, worden alsnog in rekening gebracht.